När allt kommer omkring, hur kom moderkakan till?

Hur uppfödning av däggdjur skulle vara helt annorlunda om en egenhet inte hade hänt för minst 120 miljoner år sedan. Även under denna period lägger förfäderna till däggdjur ägg, ett tillstånd som endast finns i två nuvarande däggdjur: räkor och echidna.

En drastisk förändring inträffade särskilt när denna förfader smittades med ERV-viruset, en släkting till AIDS-viruset. Denna kropp kvarstår i nästan alla moderna däggdjur och var ansvarig för skapandet av morkakan.

Teorin om ERV säger att viruset bosatte sig i organismerna hos dessa djur och överförde dess genetiska material till värdceller. Detta virus blev sedan en del av mänskligt DNA; Det somnar vanligtvis och sparkar bara in när ett embryo börjar utvecklas.

Som sådan förorsakar viruset att celler som innehåller denna gen förenas, vilket skapar en skyddande barriär mot moderkakan, som förhindrar moderns blod från att nå fostret och antikropparna från att attackera det ofödda barnet.