Japanska Amazon anställer getter för att arbeta i sina trädgårdar

Amazon Japan har anlitat getter för att underhålla trädgårdarna i dess distributionscenter i Gifu Prefecture. Djuren kommer att tillhandahålla tjänster till företaget en gång i veckan tills Japans fall, som börjar i september. Var och en fick ett identitetsmärke som innehåller sitt namn och fotografi.

Geternas roll kommer att äta gräset och äta ogräs på distributörens grunder. Förutom den uppenbara komiska effekten gjordes valet av dessa ovanliga anställda som ett ekologiskt alternativ till att hålla trädgården i ordning - bortsett från metanproduktionen av de nya "slåttermaskinerna", naturligtvis.

Bildkälla: Reproduktion / Kotaku

Det bör dock noteras att Amazon inte är det första företaget som anställer de ökända bladätarna. 2009 publicerade Google en anteckning på sin officiella blogg som hävdade att han hade hyrt gettjänsten för att ersätta de bullriga och förorenande gräsklipparna. "Det kostar oss ungefär detsamma som skenorna, och djuren är mycket snyggare att titta på än maskinerna", säger texten.