Kollagen av fiskskala är framtiden för människans hudförnyelse

Traditionella botemedel eller ett gott gammalt bandhjälp kan snart ersättas av en utraditionell metod för såråtervinning: fiskhud. Forskare vid Jiaotong University School of Medicine i Kina säger kollagen i foderfoder kan vara ett snabbare sätt än idag att läka människors hud från ytliga skador.

Professor Jiao Suns team extraherade kollagen från tilapia och skapade en slags nanofibersvamp ur detta material. Den applicerades sedan på råttor och visade en hög förmåga att hjälpa till med regenerering, vilket säkerställer snabbare behandling och ingen avstötning från marsvinskroppen. Materialet var fortfarande stabilt vid rumstemperatur.

Tanken bakom tekniken är att skapa ett slags kollagenlager som påskyndar celltillväxt och produktionen av nya proteiner på sårplatsen. För tillfället har endast små djurförsök genomförts, vilket gör att materialet fortfarande är långt ifrån kommersiell skalproduktion.

Också i överflöd hos däggdjur används detta ämne inte i dag på grund av ett antal hinder. Om det tas från grisar och kor kan sjukdomar och orenheter i detta protein drabba människokroppen. När det gäller fisk som påverkas av helt olika medel är denna risk mycket lägre. Den stora mängden fisk (och kassering av huden i många fall) är också bra punkter: kollagen finns till och med i vissa produkter men anses vara dyrt.

Via TecMundo