Möt fallet med två patienter som levde utan hjärtslag

2011 var den 55-åriga Craig Lewis den första människan som fick ett artigt hjärta utan slag. Istället har enheten en mekanism som cirkulerar blod kontinuerligt snarare än att pumpas.

Fram till dess fungerade hjärtarbetande kontraster under korta perioder eller hjälpte endast på ena sidan av orgelet. De som hjälpte på båda sidor var för stora, särskilt för kvinnor.

Ett annat problem var hållbarhet, eftersom det konstgjorda organet måste pumpa blod 100 000 gånger om dagen, totalt 35 miljoner gånger om året. Äldre modeller varade i ett till två år och hade många problem med blodpropp och trombos.

hum

Texan var på gränsen till döden från hjärtamyloidos, där onormala proteiner samlas i hjärtat. Endast en transplantation kunde rädda honom, men det fanns en väntelista på 100 000 patienter, varav endast 2 200 behandlas varje år. Inte ens House skulle hantera det.

Lewis fick det nya konstgjorda hjärtat och kom ut från koma. Lyssnat genom stetoskopet gav hans bröst inget ljud av att slå, utan en kontinuerlig brumma. Han hade ingen hjärtslag och levde bara fem veckor efter operationen, men på grund av njur- och leversvikt.

År 2012 var det en tidigare tjeckisk brandmanes tur att få sitt hjärta helt ersatt av en konstgjord flödesanordning. Jakub Halik överlevde i sex månader och gav efter för leverproblem. Enligt erfarenhet kan livslängden för denna typ av konstgjord hjärta variera från 5 till 10 år.