São Paulo-företaget startar projekt för att lära seniorer hur man utvecklar spel

ISGame, São Paulo-skolan för spelutveckling, skapade ett projekt riktat till personer över 50 år gamla. Tanken är att hjälpa till att förebygga sjukdomar som orsakar kognitiv nedgång, såsom Alzheimers, genom att lära denna grupp hur man gör sina egna spel.

Enligt forskning från University of California är programmering en övning som i hög grad stör den logiska och kognitiva fluiditeten, vilket gör det möjligt att förhindra sjukdom. Skolan har publicerat projektet i Benfeitoria (crowdfunding-webbplatsen) och har för avsikt att betjäna äldre i São Joaquim Association - ett samhällscentrum som har mer än 300 personer - i större Sao Paulo.

Förutom att stimulera minne, logiskt resonemang och kognitiv process, syftar initiativet till att utveckla lagarbete med äldre i ansikte-till-ansikte klasser, och öka deras sällskap och protagonism i den kreativa processen. Du kan lära dig mer om projektet och hjälp här.

Via TecMundo.