Studien finner att hög stress kan upptäckas i ben

En ny studie släppt av cellmetabolism påpekar att till skillnad från vad vi hittills trodde, även innan adrenalinhormoner slår till i stunder av starka känslor som stress, ångest eller panikattacker, kan benproducerad osteocalcin påverka direkt nervsystemet.

Källa: Pixabay

Enligt forskning har ett akut svar detekterats i detta ämne i situationer med hög stress. Julian Berger från Columbia University, en av projektets skapare, påpekar att detta är ett fantastiskt bidrag till naturvetenskapsklassen. Efter flera års tro på att våra ben bara var en del av skelettet har en ny hormonell koppling upptäckts.

Även om adrenalin fortfarande är ett viktigt ämne i denna process vet vi nu att det inte fungerar ensamt och flera faktorer kan påverka dess funktion. Enligt Berger kommer studier att fortsätta för att söka mer detaljer för att förstå exakt vad som är funktionen och åtgärdsordningen för varje ämne.