Diagram översätter människors livslängd till många års erfarenhet

(Bildkälla: Reproduktion / The Economist)

Det finns fler och fler människor i världen, och dessutom, tack vare ekonomisk tillväxt och förbättrad levnadsstandard för den allmänna befolkningen, har livslängden också ökat dramatiskt de senaste decennierna. Men räknar det med att leva längre också för något annat?

Folket på The Economist har skapat en nyfiken grafik baserad på en FN-projektion som visar hur levande längre också kan återspeglas i en större summa av mänskliga upplevelser. I enlighet med prognosen kommer folk i slutet av detta århundrade att ha en genomsnittlig ålder på drygt 42, och spädbarn födda i vår ålder förväntas bli 81.

Då förväntas världens befolkning vara drygt 10 miljarder människor, som tillsammans - och med tanke på den nya livslängden - har samlat motsvarande 430 miljarder års erfarenhet. Men med så många års ackumulerad information, har mänskligheten också samlat den kunskap den behöver för att lära sig att hantera så många människor i världen?