2 000 år gamla mynt som finns i England

Efter att ha varit orört i över 2000 år hittades en uppsättning mynt från romersk och sen järnålders civilisation inne i en grotta i Dovefale, England. Upptäckaren av "skatten" stötte först på fyra av dessa mynt och började en utgrävning på platsen.

Fyndet består av 26 mynt, tre av dem romerska, med ett uppskattat datum före den brittiska invasionen 43 e.Kr., och 20 tillhörde sen järnålder. Det finns ingen information om de andra tre bitarna än. Enligt arkeologer är detta första gången mynt från dessa två civilisationer hittas tillsammans.

Richard Davenport / National Trust

”Mynt indikerar den höga nivån på makt och förmögenhet hos den person som ägde dem. I slutet av järnåldern användes mynt mer som en symbol för makt och status än för att köpa stapelmat och förnödenheter, säger arkeologen Rachael Hall från det brittiska kulturarvet.

Det faktum att skatten är gömd i en grotta väcker också uppmärksamhet, eftersom romerska mynt vanligtvis finns på landsbygden. ”Gömde den här personen bara sin skatt för att skydda honom? Eller spekulerade hon i hopp om att värdet skulle öka i framtiden? ”Frågade arkeologen.

Via InAbstract