Jordens tvillingplanet kunde upptäckas 2013

(Bildkälla: Playback / NASA)

Astronomer runt om i världen har hittat exoplaneter spridda över galaxerna i några år nu - en exoplanet är en planet som inte ingår i solsystemet. Men hittills har ingen funnit funktioner som tillåter dem att överleva mänskligt liv i dem - vissa är för varma och andra för kalla, bara för att nämna två exempel.

Men forskare vid University of California, Berkeley (USA) säger att resultaten under 2013 borde vara annorlunda. Forskarna berättade för Space att "De första planeterna med incidentstorlek, bana och starflux som kan hysa liv borde meddelas 2013." Det vill säga avslöjandet av upptäckten av en tvillingplanet på jorden förväntas.

Ett av de viktigaste verktygen i denna process bör vara HARPS (High precision Radial Velocity Planet Searcher), som en gång var ansvarig för att hitta andra himmelkroppar. Forskare vid University of Hertfordshire (UK) säger att det måste finnas mer än 5 miljoner planeten i hela universum. Finner vi nya hem för människor?